Όταν οι άνθρωποι προσπαθούν οι εταιρίες πρέπει να προσπαθούν περισσότερο.