Πληρώνεις ακριβά την επικοινωνία σου; Αμαρτία!

Η WIND φέρνει το W, το απόλυτο συμβόλαιο!